MEMORANDUM - 150. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ

Ve středu 28. ledna 2015 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866.

 
Dne 28. ledna 2015 se sešli v historické budově Muzea východních Čech v Hradci Králové představitelé Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové, Gardy města Hradec Králové, Komitétu 1866 a Muzea východních Čech v Hradci Králové, aby slavnostně podepsali Memorandum o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866. Toto memorandum se tak stane pevným základem pro přípravu programu a rozpočtu seriálu vzpomínkových akcí na tuto významnou bitvu v dějinách 19. století.
 
 
Program vzpomínkových akcí nabídne kromě již tradičních bitevních ukázek na Chlumu a okolí například mezinárodní konference, koncerty, výstavy, publikace, projekce a kulturní program v centru města Hradce Králové.
 
 
150. výročí bitvy u Hradce Králové se tak stane vyvrcholením projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866, které tradičně pořádá Garda města Hradce Králové již od roku 1992. Tyto plánované vzpomínkové akce budou pojaty ve velkém a důstojném stylu a za účasti mnoha spolupracujících subjektů.
 
 
Podpisu memoranda se zúčastnil také 2. tajemník Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze Gilbert Schenkenbach, který přítomné pozdravil a vyjádřil podporu velvyslanectví pořadatelům seriálu 150. výročí.