NOC V MUZEU VÁLKY 1866

Poutavá noční komentovaná prohlídka Muzea války 1866 na Chlumu. Akce je pořádána v rámci Královéhradecké muzejní noci 2015.

Připravena je pro vás poutavá komentovaná prohlídka expozice dokumentující největší vojenské střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století, kterého se účastnilo na 440 000 mužů. Ukázky výzbroje a výstroje pruské či rakouské pěchoty, dělostřelectva, jezdectva a dalších jednotek jsou doplněny přehlednými modely válečné strategie a bojujících vojsk. Pocity řadového rakouského vojáka v bitvě o les Svíb dramaticky přibližuje krátký hraný film. Prostřednictvím výpovědi osobností vrchního rakouského velení se pak na filmovém plátně ocitneme v předvečer osudové bitvy roku 1866 …

Za příznivého počasí je možný výstup na rozhlednu.

Muzejní autobusová linka: odjezd v 18.00 hodin od Muzea východních Čech a návrat do Hradce Králové kolem 21.30 hodin

 

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, tel.: 495 447 058
e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz