PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866

INTERNATIONAL CONFERENCE: THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR OF 1866 IN POLITICAL, MILITARY, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL HISTORY, HRADEC KRÁLOVÉ

 

Mezinárodní konference

Prusko-rakouská válka 1866
v optice politických,
vojenských, sociálních,
hospodářských a kulturních dějin

INTERNATIONAL CONFERENCE
THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR OF 1866
IN POLITICAL, MILITARY, SOCIAL,
ECONOMIC AND CULTURAL HISTORY

29. 6. - 1. 7. 2016 / HRADEC KRÁLOVÉ

Válka roku 1866 patří k nejdůležitějším konfliktům 19. století, jenž mimo jiné nechal Evropu poprvé nahlédnout možnostem moderních vojenských technologií, proslavil pruskou školu vojenského myšlení s její svůdně lákavou ideou krátké války a rozhodující bitvy, vrhl habsburskou monarchii do víru osudové ústavní reformy a přitom připravil cestu ke sjednocení Německa. Z hlediska akademického zájmu se však zdá, že jde o válku z větší části zapomenutou a netknutou nejnovějšími přístupy k dějinám. Vzhledem k blížícímu se sto padesátému výročí se zdá, že nadešel čas ke kompletní historické inventuře celého tématu,
a jen stěží si lze představit lepší místo, než to, na němž se rozhodující bitva války odehrála – Hradec Králové.
 
Cílem dvou až třídenní konference je především skloubit nejnovější poznatky z oblasti historie vojenství, týkající se roku 1866, s aktuálními metodami historického bádání jako takového. Věříme, že právě prezentace všech možných přístupů k tematice války na příkladu tohoto konkrétního konfliktu, od politických dějin k historii sociální, od dějin kulturních až po dějiny genderu, může být zásadním příspěvkem jak k našemu chápání jedné části evropské historie, tak i ke sblížení historie vojenství s hlavním proudem současného historického bádání.
 
Konference se koná v rámci seriálu akcí u příležitosti 150. výročí
bitvy u Hradce Králové z roku 1866.
 
 
The war of 1866 is one of the most important conflicts of the 19th century, bringing Europe to the threshold of modern military technology, introducing the continent to the Prussian military thinking, presenting everyone with the enticing idea of the Hauptschlacht, and preparing a way to the unified Germany in the process. Yet, in terms of academic interest, it seems to be a war largely forgotten, a topic untouched by anything more than the traditional operational history. With the anniversary of the war fast approaching, it is a particularly appropriate time to revisit the subject, and there is no better place to do it than the site of the Hauptschlacht itself – in Hradec Kralove, or, as it used to be known, Königgratz.
The aim of this two to three day conference is to combine recent developments in the military history of the war with those other fields of study. We believe that bringing together as many as approaches towards the topic of the war of 1866 as possible, from social, cultural and political to gender history, could only benefit our understanding of this particular episode of European history and actually help in connecting the traditional field of military history with contemporary methods of historical research – to the benefit of both.
 
The conference is a part of a series of events
to commemorate the 150th anniversary of the battle of Königgrätz.
 
 
Hlavní úvodní příspěvek přednese / Keynote speaker:
prof. Denis Showalter (Colorado College)

Termín odevzdání anotace příspěvků / Deadline for paper proposals:
30. 9. 2015
(název a max. 200 slov) / (title and an annotation
of no more than 200 words)

 

Kontaktní osoba / Contact person:
Mgr. Josef Šrámek, j.sramek@muzeumhk.cz

Adresa / Address:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Czech Republic, +420 495 512 391
muzeum@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz

Konferenci pořádají

THE CONFERENCE IS BEING HOSTED BY