SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ NOVÝCH VÝSTAV S TÉMATIKOU PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY 1866

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje ke 150. výročí prusko-rakouské války řadu výstav. Uvítáme proto pomoc z řad veřejnosti při shromažďování materiálů.

V roce 2016 uplyne 150. let od doby, kdy se české země staly bojištěm, na kterém se střetly pruská, rakouská a saská armáda. Prusko-rakouská či také sedmitýdenní válka se stala významnou historickou událostí, která doslova změnila tvář Evropy. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, které provozuje také Památník bitvy 1866 na Chlumu v místě dějiště rozhodující bitvy, na toto smutné výročí nezapomíná a hodlá jej připomenout a padlé z této války uctít řadou výstav, doprovázených i sérií přednášek.
 
 
Sto padesát let je dlouhá doba a válka z roku 1866 tak již patří na rozdíl od první či druhé světové války plně historii. Bohužel, řada památek na tuto událost byla již nenávratně ztracena, ať již ze zlé vůle, kdy historii prusko-rakouské války nepřál politický režim, nebo jen z nevědomosti. Přesto se nechceme vzdát a rádi bychom touto cestou oslovili veřejnost, zda by se s muzeem nepodělila o případné památku na prusko-rakouskou válku z rodinných archivů. Především v té době ještě vzácné fotografie, deníky a vzpomínkové zápisky a další prameny, které svědčí o životě lidí v tehdejší době, jsou vítány. Stejně tak dokumenty svědčící o tom, jak se paměť na válku z roku 1866, jejímž zosobněním je unikátní památková zóna na chlumském bojišti, udržovala v následujících letech.
 
 
Rádi zajistíme zhotovení kopií Vámi přinesených dokumentů a s Vaším svolením je případně použijeme ve výstavě nebo se budou moci stát trvalou součástí sbírkového fondu muzea a uchovány tak pro budoucnost, abychom tak skutkem naplnili motto muzea „Sbíráme Vaše vzpomínky.“
 

Kontaktní osoba:

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
telefon: 495 514 624