Velvyslanci armád studovali na Chlumu strategii svých předchůdců.

Prusko-rakouská bitva z roku 1866 dala základ modernímu válečnictví.

Prusko-rakouská bitva z roku 1866 dala základ modernímu válečnictví. Na bojišti prusko-rakouské bitvy Chlumu u Hradce Králové se sešli vojenští diplomaté například z Německa, Polska, Ruska, Holandska, Velké Británie, dokonce i z Číny a Vietnamu. Vojenští atašé zkoumali bitvu z pohledu stratégů. Podle slov vojenského historika majora Larse Zachariase z německé důstojnické školy se současní vojenští stratégové u Hradce Králové mohou krásně poučit z chyb jejich předchůdců. Pochopení principů, které se tu zrodily, je zásadní pro zvládnutí moderních teorií.