XXIV. C.k. MANÉVRY NA CHLUMU

Sobota 23. května 2015 od 9 hodin. Vzpomínka na válečný rok 1866 u příležitosti 149. Výročí bitvy u Hradce Králové a oslavy 20. výročí založení spolku Historický C.k. řadový pěší pluk č. 18.

XXIV. C.k. Manévry na Chlumu
Sobota 23. května 2015 od 9 hodin

Vzpomínka na válečný rok 1866 u příležitosti 149. Výročí bitvy u Hradce Králové a oslavy 20. výročí založení spolku Historický C.k. řadový pěší pluk č. 18. Program: Pietní akt u pomníku 1. AS, výcvik jednotek, improvizovaná ukázka útoku vojsk v roce 1866. Od 15 hodin zahájení oslav 20. výročí spolku. Od 18 hodin Večírek u Polních myslivců. Celodenní doprovod – hudební uskupení Nostra Musica.

Pořádá Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18.

Podrobný program: www.18irhk.cz