ZAHÁJENA SEZÓNA 2015 NA CHLUMU

V sobotu 28. března 2015 byla v Muzeu války 1866 na Chlumu slavnostně zahájena návštěvnická sezóna roku 2015. I přes nepříliš ideální počasí si na Chlum našlo cestu cca 160 návštěvníků, 85 z nich si prohlédlo i muzeum.

Akce byla zahájena slavnostním nástupem rakouských a pruských pěších jednotek a uvítacím proslovem historika Muzea východních Čech v Hradci Králové J. Šrámka. Ten se zaměřil především na představení nové publikace s názvem 1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu.

Po proslovu následovala slavnostní salva, které se ujal Historický c. k. řadový pěší pluk č. 18 spolu se zástupci rakouských polních myslivců za rakouskou stranu a Garda města Hradce Králové za stranu pruskou, slavnostního výstřelu k děla se zhostila také Pevnostní dělostřelecká rota Klubu vojenské historie Josefov.

Následně se již dění přesunulo do objektu Muzea války 1866, kde nejprve vystoupil chlapecký pěvecký sbor Boni pueri, na který navázal svým varhanním vystoupením M. Trutnovský.

Po hudební vložce pak již přišla na řadu hlavní část programu: komentované prohlídky expozice Muzea války 1866 i nedaleko ležícícho Ossaria a pruského hřbitova, jichž se ujali pracovníci muzea A. Chvojka a M. Rybák, stylově oděni v dobových uniformách. Akce byla návštěvníky hodnocena pozitivně a velké pozornosti se dostalo také nové publikaci o dějinách prusko-rakouské války.

Od 1. dubna 2015 je Muzeum války 1866 na Chlumu
otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.