ZAHÁJENA SEZÓNA 2016 NA CHLUMU

Slavnostní salvou rakouských a pruských jednotek byla v sobotu 26. března 2016 zahájena nová návštěvnická sezóna. Muzeum na Chlumu navštívilo 136 zájemců o historii. Nedaleká rozhledna poskytla výhled do širokého okolí 150 návštěvníkům.

 
 
V sobotu 26. března 2016 byla v Muzeu války 1866 na Chlumu slavnostně zahájena aktuální návštěvnická sezóna. Počasí akci přálo, což se projevilo i na návštěvnosti. Muzeum na Chlumu navštívilo 136 zájemců o historii. Rozhledna, poskytující výhled do širokého okolí, přilákala dokonce 150 návštěvníků.
 
 
Pestrý program začal nástupem Historického C. k. Řadového pěšího pluku č.18 a pruského 1. Gardového pěšího pluku v celkovém počtu 24 uniformovaných mužů. Návštěvnickou sezónu 2016 poté zahájil hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc. Po úvodních projevech ředitelky Muzea východních Čech v Hradci Králové Nadi Machkové Prajzové a ředitele projektu Königgrätz 1866 Radka Balcárka zazněla čestná salva obou zmíněných historických rakouských a pruských jednotek. Slavnosti se účastnil také 1. náměstek hejtmana Otakar Ruml.
 
 
Sobotní odpoledne pokračovalo varhanním vystoupením Martina Trutnovského, které se stalo úvodem k hlavnímu bodu programu, slavnostnímu uvedení nové publikace PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ připravené Muzeem východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. O zájmu čtenářů svědčí fakt, že hned 11 exemplářů unikátní knihy našlo v sobotu své nové majitele.
 
 
Program navazoval souběžně probíhajícím loutkovým představením a odbornou historickou přednáškou. Kašpárek na skalním hradu - loutkové divadelní představení pro děti v provedení Boučkova loutkového divadla BOĎI z Jaroměře zaujalo nejmenší návštěvníky muzea, zatímco historik Josef Šrámek z Muzea východních Čech v Hradci Králové přiblížil posluchačům život civilního obyvatelstva v době prusko-rakouské války na základě vzpomínek zakladatele válečného muzea na Chlumu sedláka Josefa Volfa z Máslojed a představil jim uniformy rakouské a pruské pěchoty z roku 1866. Návštěvníci si také mohli průběžně prohlédnout expozici Muzea války 1866 a naladit se tak na blížící se 150. výročí bitvy u Hradce Králové.
 
 
Zahájení návštěvnické sezóny na Chlumu bylo dle ohlasů veřejností hodnoceno pozitivně, lze proto jen doufat, že následné akce, připravované v rámci jubilejního roku, se setkají minimálně se stejně vřelým přijetím.
 
 
Od 1. dubna 2016 je Muzeum války 1866 na Chlumu otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Více na www.chlum1866.cz