AAA

Armády - organizace a výzbroj

 

Složky armád tehdejší doby

Bitvy u Hradce Králové, která se odehrála 3. července 1866 a byla nejdůležitějším konfliktem Prusko-rakouské války, se zúčastnily armády 3 zemí.

Byla to na jedné straně armáda Rakouského císařství podpořená armádou Saského království, v té době již okupovaného Pruskem. Na straně druhé stálo vojsko Pruského království zformované do tří armád.

Obecně lze říci, že tehdejší pozemní armády se členily přibližně následujícím způsobem:

Hlavní součásti tehdejších pozemních armád tvořily
pěchota (infanterie),
jízda (kavalerie) a
dělostřelectvo (artilerie).

V součinnosti s hlavními složkami fungovaly také další složky, a to
technické jednotky (ženisté a pionýři - upravovali terén, stavěli provizorní mosty),
trén (proviantní jednotky a zásobovači),
zdravotníci a nosiči raněných,
veterinární jednotky a záložní koně,
a další.