AAA

MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

Malá encyklopedie prusko-rakouské války
 
Přepracované a rozšířené vydání oblíbené publikace o krvavém prusko-rakouském konfliktu, jenž změnil uspořádání Evropy, bylo přestaveno návštěvníkům Muzea války 1866 na Chlumu v sobotu 24. března 2018, hned následující den po doručení z tiskárny. Čerstvá kniha přehlednou formou představuje bitvu u Hradce Králové pod drobnohledem, klíčové osobnosti, úvod do problematiky událostí válečného roku 1866, organizaci a základní výzbroj a výstroj zúčastněných armád a každodenní život vojáků i civilního obyvatelstva během války.
 
Malá encyklopedie prusko-rakouské války, foto M. Beneš
 
Úspěšný titul Malá encyklopedie prusko-rakouské války byl vydán při příležitosti zahájení turistické sezóny 2018 v Muzeu války 1866 na Chlumu. Původní, již vyprodaná publikace z roku 2015, vznikla pod redakcí pracovníků královéhradeckého muzea Aleše Chvojky a Josefa Šrámka. Byla ovšem pro potřeby nového vydání nejen přepracována, ale také poměrně výrazně doplněna, jak po stránce textové, tak obrazové. Nové vydání je tak rozšířeno cca o jednu čtvrtinu. Publikace nabízí veřejnosti úvod do problematiky událostí válečného roku 1866. Přehlednou a záměrně stručnou formou jsou tak představeny klíčové osobnosti prusko-rakouské války, kořeny, průběh i důsledky konfliktu s důrazem na rozhodující bitvu u Hradce Králové ze dne 3. července 1866 i organizace a základní výzbroj a výstroj zúčastněných armád.
 
Malá encyklopedie prusko-rakouské války, foto M. Beneš
 
Oproti prvnímu vydání byly rozšířeny pasáže, zabývající se každodenním životem vojáků i civilního obyvatelstva během války. Stranou nezůstala ani reflexe válečných událostí roku 1866 v podobě památkové péče o bývalá bojiště. Čtenářovi je tedy poskytnuta publikace, která bude tvořit nejen doplněk expozice Muzea války 1866 na Chlumu, ale stane se také společníkem při návštěvě autentického bojiště u Hradce Králové.
 
Malá encyklopedie prusko-rakouské války, foto M. Beneš
 
Publikaci je možné zakoupit v Muzeu války 1866, v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nebo objednat v muzejním Eshopu. Publikace byla vydána také v německém jazyce.
 
Malá encyklopedie prusko-rakouské války, foto M. Beneš
 
Malá encyklopedie prusko-rakouské války, foto M. Beneš
 
Aleš Chvojka – Josef Šrámek (red.)
 
MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
K EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU
 
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Foto: Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové
Grafická úprava a sazba: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 1000 ks

Formát: 148 x 210 mm
Počet stran: 128

 
2. přepracované a rozšířené vydání
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-14-0